Požadavek na likvidaci nebezpečného odpadu

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb; Vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb.
Nahlásit požadavek na likvidaci odpadu (UČO + primární heslo)


Pro změnu primárního hesla kontaktujte Vašeho správce práv.
Vyřizovat požadavky na likvidaci odpadů (admin. sekce)