Požadavek na likvidaci nebezpečného odpadu

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb; Vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb.
Nahlásit požadavek na likvidaci odpadu (UČO + sekundarni heslo)


ZDE SI MŮŽETE NASTAVIT / ZMĚNIT SEKUNDÁRNÍ HESLO
Vyřizovat požadavky na likvidaci odpadů (admin. sekce)